Joukkue

Kaasalainen Niko
Kinnunen Veeti
Kokki Ville
Laiho Anna-Kaisa
Laurila Kalle
Nieminen Roope
Skyttä Mikko
Stenfors Ilmari
Vikkula Patrik
Hyssänmäki Onni
Kivineva Akseli
26
Jaakonsaari Jesse
28
Lyly-Yrjänäinen Arttu
30
Välitalo Lenni
64
Salo Elmeri
71
Savolainen Arttu
81
Majasaari Kalle

Maalivahti

Kivistö Thomas
11
Kauppi Veeti
70
Nikumatti Leevi

Toimihenkilöt