Urheilullisuus
tarkoittaa seurassamme hyvinvointia, kehittymistaä ja onnistumista liikuntakasvatuksen kautta. Lapset ja nuoret oppivat parhaiten itseään vanhempien antaman esimerkin kautta: ”Nukun riittävästi, syön ja juon terveellisesti, opin liikkuvaksi, kasvan liikunnan avulla”.


Avoimuus
tarkoittaa toiminnan läpinäkyvyyttä seuran joka tasolla. Niin seuran hallinto, valmennus, lapset ja nuoret kuin heidän vanhempansakin voivat todeta: ”Olen rehellinen ja pidän kiinni siitä, mitä yhdessä on sovittu.”Oikeudenmukaisuus
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat käsitteitä, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa. Valmennuksessa opetusmenetelmiä ja työtapoja voidaan vaihdella lasten yksilöllisten kehitystasojen edellyttämällä tavalla: ”Huolehdin, että kaikki pääsevät tasavertaisesti osallistumaan toimintaan sekä harjoituksissa että kilpailuissa. ”Suunnitelmallisella
toiminnalla varmistetaan seuratoiminnan jatkuvuus, luodaan yrittämisen kautta kehittymiselle hedelmällinen ilmapiiri ja huomioidaan henkiläkohtainen edistyminen: ”Luotan, että säännöllisestä harjoittelusta syntyy näkyviä tuloksia. Onnistuminen ja epäonnistuminen kuuluvat kasvamiseen.”Yhteisöllisyydellä
tarkoitamme hyvän joukkuehengen rakentamista ja tukemista kaikissa tilanteissa: ”Arvostan itseäni ja erilaisia joukkuekavereita. Pidän omalta osaltani yllä reilua meininkiä ja iloista mieltä.”


LUPAUS - ANTAA KIEKON TEHDÄ TYÖTÄ!

Juniori-Ässien lupaus kehottaa lapsia ja nuoria sekä heidän vanhempiaan luottamaan siihen, että säännöllisellä ja johdonmukaisella harjoittelulla tuloksia syntyy varmasti. Peliteknisesti lupaus viittaa tuttuun sanontaan, joka kannustaa peluuttamaan kiekkoa aktiivisesti koko tiimissä. Lupaus kertoo myös sponsoreille ja muille sidosryhmille, että panostus lasten ja nuorten kiekkoharrastukseen on kannattavaa erityisesti pitkällä tähtäimellä.