Urheilullisuus
tarkoittaa seurassamme hyvinvointia, kehittymistaä ja onnistumista liikuntakasvatuksen kautta. Lapset ja nuoret oppivat parhaiten itseään vanhempien antaman esimerkin kautta: ”Nukun riittävästi, syön ja juon terveellisesti, opin liikkuvaksi, kasvan liikunnan avulla”.


Avoimuus
tarkoittaa toiminnan läpinäkyvyyttä seuran joka tasolla. Niin seuran hallinto, valmennus, lapset ja nuoret kuin heidän vanhempansakin voivat todeta: ”Olen rehellinen ja pidän kiinni siitä, mitä yhdessä on sovittu.”


Oikeudenmukaisuus
tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat käsitteitä, jotka liittyvät läheisesti toisiinsa. Valmennuksessa opetusmenetelmiä ja työtapoja voidaan vaihdella lasten yksilöllisten kehitystasojen edellyttämällä tavalla: ”Huolehdin, että kaikki pääsevät tasavertaisesti osallistumaan toimintaan sekä harjoituksissa että kilpailuissa. ”


Suunnitelmallisella
toiminnalla varmistetaan seuratoiminnan jatkuvuus, luodaan yrittämisen kautta kehittymiselle hedelmällinen ilmapiiri ja huomioidaan henkiläkohtainen edistyminen: ”Luotan, että säännöllisestä harjoittelusta syntyy näkyviä tuloksia. Onnistuminen ja epäonnistuminen kuuluvat kasvamiseen.”


Yhteisöllisyydellä
tarkoitamme hyvän joukkuehengen rakentamista ja tukemista kaikissa tilanteissa: ”Arvostan itseäni ja erilaisia joukkuekavereita. Pidän omalta osaltani yllä reilua meininkiä ja iloista mieltä.”