Lasten ja nuorten urheilun 10 laatulupausta
Julkaistu: 20.12.2021 14.03

Lasten ja nuorten urheilun 10 laatulupausta

Laatulupaukset edistävät positiivisten liikunta- ja urheilukokemusten syntyä

Lasten ja nuorten urheilun laatulupaukset on työstetty laajassa lajiyhteistyössä lasten ja nuorten liikunnan kehitystyöprosessissa. Laatulupausten avulla halutaan edistää lasten ja nuorten hyvien ja positiivisten liikunta- ja urheilukokemusten syntyä. Kaiken liikunnallisen ja urheilullisen toiminnan lähtökohtana tulee olla siihen osallistuvien lasten ja nuorten tarpeet. Tätä ajattelumallia korostetaan ensimmäisestä laatulupauksesta lähtien. Laatulupauksissa syvennytään niin fyysisten, psyykkisten kuin sosiaalisten taitojen huomioimiseen. Laatulupaukset toimivat hyvänä pohjana toiminnan suunnittelussa ja antavat samalla konkreettista tukea valmennukseen. Vanhemmat ovat tärkeä osa lasten ja nuorten harrastamista – parhaimmillaan suuri voimavara ja kannustaja. Laatulupauksissa halutaan korostaa myös valmentajan ja vanhempien välisen vuorovaikutuksen merkitystä. On tärkeää, että valmentaja pitää vanhemmat ajan tasalla harrastamiseen liittyvistä asioista ja kannustaa vanhempia tukemaan lapsen harrastamista

10 laatulupausta käsittelevät laajalti lasten ja nuorten liikuntaa ja urheilua käsitteleviä teemoja. Jokaiseen laatulupaukseen pureutuvat videopodcastit ovat katsottavissa Suomen Olympiakomitean YouTube-kanavalta:

Laatulupauksiin voit tutustua myös Olympiakomitean materiaalipankista: