Jääkiekkoliitto ja seurat huolissaan
Julkaistu: 10.01.2022 08.32

Jääkiekkoliitto ja seurat huolissaan

”On vaikea ymmärtää, miksi lapsilla ei olisi oikeutta jatkaa harrastamista”, Harri Nummela

Hallituksen perjantai-iltainen suositus sulkea sisäliikuntatilat ja näin keskeyttää lasten ja nuorten harrastustoiminta on otettu liikuntasektorilla vastaan huolestuneena ja tyrmistyneenä.

- Niin kauan kun lapsilla on oikeus käydä lähikoulussa, on vaikea ymmärtää, miksi heillä ei olisi oikeutta jatkaa harrastamista. Olemme myös ymmärtäneet, etteivät terveysviranomaiset kannattaneet lasten harrastuksiin kohdistuvia rajoituksia, minkä vuoksi suositus ei tunnu oikeudenmukaiselta, Jääkiekkoliiton puheenjohtaja Harri Nummela tiivistää jääkiekkoväen tunnot.

Seurat ovat korona-aikana osoittaneet pystyvänsä organisoimaan toimintansa terveysturvallisesti, viranomaisohjeiden mukaan. Lasten ja nuorten harrastustoiminta ei ole merkittävässä roolissa uusien tartuntaketjujen syntymisessä ja toiminta on organisoitu siten, että syntyneet tartunnat on saatu jäljitettyä nopeasti ja tehokkaasti.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on todennut pääjohtajansa Marko Tervahaudan toimesta, etteivät lasten rajoitukset ole tehokkaita keinoja koronatilanteen parantamiseen, vaan aiheuttavat välittömiä ja laajoja haittoja.

Seuraväen pelkona yli lajirajojen on, että uusien rajoitusten myötä lisää lapsia tippuu harrastustoiminnan parista.

- Lapsille liikuntaharrastuksessa ei ole kysymys vain fyysisen kunnon ylläpidosta, mikä sekin on varsin merkittävä asia. Yhtä lailla kyse on henkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista. Kääntäen voimme vain ennakoida, mitä kansanterveydellisiä seurauksia viime vuosien rajoituksilla on tulevaisuudessa. Harrastamisella ennaltaehkäistään myös erilaisia sosiaalisia ongelmia, Nummela listaa.

- Jääkiekkoliitto toivoo, että viranomaiset kuuntelevat päätöksenteossa asiantuntijoita. Lasten harrastustoimintaa tulisi rajoittaa vasta siinä vaiheessa, kun kouluissa siirrytään etäopetukseen eikä muita keinoja ole enää käytössä, Nummela toteaa.