Jääkiekkoliiton & Me-säätiön kyselypilotti
Porin Ässät ryJulkaistu: 25.04.2024 11.15

Jääkiekkoliiton & Me-säätiön kyselypilotti

Lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia edistävä ja syrjäytymistä ehkäisevä Me säätiö on kehittänyt kyselyn, joka avulla urheiluseurat voivat mitata ja arvioida sitä, miten seuran toiminta tavoittavuutta eri taustoista tulevia lapsia ja nuoria.Vastaamalla kyselyyn autat meitä samalla selvittämään miten toimintamme vaikuttaa lasten ja nuorten tasavertaisiin mahdollisuuksiin ja hyvinvointiin.

Jääkiekkoliitto tarjoaa tämän kyselymahdollisuuden Jopox-palvelun kautta vain muutamalle kymmenelle seuralle. Syksyn 2023 aikana toteutetuissa pilottihankkeissa kerätyt tulokset olivat vakuuttavia ja auttoivat seuroja ymmärtämään paremmin omaa toimintaansa tasavertaisten mahdollisuuksien tarjoajana.

Kyselyissä kerätty data kertoo koko seuran ja joukkueiden tasolla, millaisista perhetaustoista seuran harrastajat tulevat, ja miten toiminta vaikuttaa harrastajien sosiaaliseen hyvinvointiin. Seura ei kuitenkaan näe yksittäisen harrastajien vastauksia. Kysely noudattaa myös tiukasti tietosuojalakia.

Vastaamalla kyselyyn autat seuraa kehittämään toimintaansa entistä vaikuttavammaksi. Tuloksena seura saa valmiin raportin, joka kertoo, miten iso vaikutus seuran ja joukkueiden toiminnalla on lasten ja nuorten hyvinvointiin ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Seuran toiminnanjohtaja Jaakko Välimaa kommentoi asiaa seuraavasti: "Tasavertaisten harrastusmahdollisuuksien tarjoaminen sekä harrastajien hyvinvoinnin tason tunteminen on meidän seuralle todella tärkeät asiat. Me haluamme mahdollistaa tasavertaisia harrastusmahdollisuuksia harrastajien lähtökohdista riippumatta, sekä tarjota harrastajille turvallinen ja hyvinvointiaedistävä ilmapiiri. Toivottavasti jokainen seuran pelaaja ja vanhempi auttaa meitä tässä työssä vastaamalla kyselyyn!”

Yli 13-vuotiaat vastaavat kyselyyn itse ja alle 13-vuotiaiden osalta huoltaja vastaaharrastajan puolesta. Harrastajamme saavat kutsun vastata kyselyyn suoraan henkilökohtaiselle jäsentililleen Jopoxissa huhtikuun aikana. Kyselyyn vastaaminenvie vain pari minuuttia ja vastaaminen on täysin anonyymia.

Me-säätiö vastaa kyselyn lisäksi datan käsittelystä ja analysoinnista sekä tarjoaaseura XXX:lle raportit toiminnan tavoittavuudesta ja vaikuttavuudesta.

Suuri kiitos avustasi!


Aurinkoista kevättä toivottaen,

Jaakko Välimaa, Porin Ässät